UNICEFs arbejde

 

UNicefs arbejde

 

UNICEF Danmark er UNICEFs danske afdeling, UNICEF er FN’s Børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. UNICEF blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn i Europa, som sultede og led efter 2. Verdenskrig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for børn i hele verden, og i dag arbejder vi i mere end 190 lande og territorier med alt det, der skal til for, at børn kan overleve og få et godt liv.

UNICEFs arbejde bygger på indholdet i FN’s Børnekonvention, og vores opgave er blandt andet at sikre, at alle børn overalt i verden kender deres rettigheder.

UNicefs hovedopgaver

 

Alle verdens børn skal overleve og trives
UNICEF sikrer vacciner og bekæmper underernæring, spædbørnsdødelighed, mødredødelighed, malaria, diarré, lungebetændelse og HIV/AIDS.

UNICEFs arbejde i Indonesien er fokuseret på at give alle børn den bedste start på livet. Det gøres blandt andet med programmet ECD, der står for Early Childhood Development.

Alle verdens børn skal uddannes og i skole
UNICEF sikrer, at små børn udvikler sig, og vi sørger for kvalitetsundervisning og skolegang – især i krisesituationer.

I Indonesien er der meget stor forskel på rig og fattig og som følge deraf også stor forskel på børns mulighed for at modtage undervisning.
UNICEF har lavet en film, der viser to børns forskellige levevilkår.

Alle verdens børn skal vokse op uden vold og overgreb
UNICEF bekæmper vold og seksuelle overgreb, pigeomskæring, børneægteskaber, og at børn udstødes.

I Indonesien støtter UNICEF regeringens arbejde med lovgivning og sociale systemer, der kan være med til at beskytte børnene og deres rettigheder.

Alle verdens børn skal vokse op i en bæredygtig, ren og sikker verden
UNICEF sikrer adgang til rent vand, hygiejne, gode toiletforhold og en ordentlig klimaindsats. Katastrofer er situationer, der truer mange børn, forældre og landsbyer på deres eksistens. De er ofte forårsaget af naturfænomener som oversvømmelser, jordskælv, cykloner og af væbnede konflikter.

UNICEF arbejder tæt sammen med regeringer med at give hjælp og assistance under katastroferne og med at undervise befolkningen i, hvordan de bedst kan forberede sig på katastroferne, så de kan mindske konsekvenserne af dem.

Alle verdens børn skal have en fair chance
UNICEF bekæmper børnefattigdom og arbejder for ligestilling mellem piger og drenge. Vi sørger for hjælp til børn på flugt, især de uledsagede.

Fattigdom er en af de helt store faktorer, der spiller ind i forhold til børns overlevelse og trivsel. Dette materiale omhandler ikke fattigdom som sådan, men det er utrolig vigtigt, at læreren hele tiden har for øje, at rigtig mange børn i Indonesien lever under fattigdomsgrænsen. De børn, som Hr. Skæg mødte, var med undtagelse af Juwita, ikke udpræget fattige.

Oplysningsarbejde
Som en del af UNICEFs oplysningsarbejde udgiver UNICEF Danmark undervisningsmaterialer til skolerne. Materialerne tager udgangspunkt i børns rettigheder.

Læs mere på www.unicef.dk eller kontakt UNICEF Danmark på unicef@unicef.dk for yderligere oplysninger.

Konventionen som paraply

 

UNICEFs arbejde tager udgangspunkt i Børnekonventionen – uanset hvilket land vi befinder os i – rigt eller fattigt. Vi tror på, at børn, der kender deres rettigheder, står stærkere. Viden om rettigheder medfører, at børn, der er udsat for svigt eller overgreb, bedre kan sætte grænser og søge hjælp.

UNICEF har tidligere lavet undersøgelser, der peger på, at mange børn i Danmark ikke kender deres rettigheder. Det forsøger vi at ændre blandt andet gennem oplysning og etablering af UNICEF Rettighedsskoler.

I Børnekonventionens artikel 42 står der, at regeringen er forpligtet til at oplyse børn om deres rettigheder, og det arbejde bidrager UNICEF til. Alle børn har ret til at kende deres rettigheder. Arbejdet med dette materiale vil øge børnenes kendskab til deres egne og andre børns rettigheder.

Vi vil på de følgende sider sætte fokus på UNICEFs arbejde i Indonesien med programmerne Early Childhood Development og WASH samt i Danmark med konceptet UNICEF Rettighedsskoler, der siden 2016 har været i støt stigende vækst.

ECD Centre i Indonesien

 

Verden over er der hver eneste dag børn, der dropper ud af skolen, fordi de ikke har fået den bedste start på livet og den rette forberedelse til at gå i skole. I Danmark sker forberedelsen i høj grad gennem vores daginstitutioner og børnehaveklasser, men den slags tilbud findes ikke i verdens fattigste lande.

Derfor etablerer UNICEF i mange lande centre for små børn, som kaldes Early Childhood Development centre – forkortet ECD. De centre skal være med til at give børn den bedste start i livet. I dette materiale er der særligt fokus på disse centre, og de fleste af de børn, Hr. Skæg møder, går i et ECD center.
Men det er ikke alle børn, der får den mulighed, og det skyldes især, at deres forældre er fattige. UNICEFs støtte medvirker til, at også fattige børn får en god start på livet.

UNICEFs indsats er blandt andet:

  • At øge kendskab og færdigheder hos forældre, plejere og medarbejdere på ECD centrene til at forbedre praksis i forhold til udviklingen i den tidlige barndom.
  • At åbne ECD centre for at sikre gode miljøer for læring og lege, herunder tværsektorielle aktiviteter, uddannelse, ernæring, WASH (vand og sanitet) og beskyttelse af børn.
  • Øge kendskabet til god og sund ernærings betydning gennem graviditeten og barnets første leveår, herunder understøttelse af mødrenes muligheder for at amme deres børn.
  • Beskyttelse af børn mod vold og mishandling, så barnet får en god og sund udvikling allerede fra de første leveår.
  • Oplysning om børns rettigheder

Den tidlige barndom anses for at være den vigtigste udviklingsfase i en persons liv og er grundlæggende for succes og trivsel senere i livet. Børn, der deltager i veltilrettelagte programmer for udvikling i den tidlig barndom (ECD), er mere socialt og følelsesmæssigt kompetente, har et mere veludviklet sprog og kognitive evner og har tendens til at have større akademisk succes.

UNICEF støtter Indonesiens regering i tilpasningen af den nationale vision om, at alle børn får en god start på livet.

Læs mere om UNICEFs ECD program og om betydningen af leg for barnets mest optimale udvikling.

wash

 

WASH er et meget omfattende program i UNICEFs arbejde. Bogstaverne står for Water, Sanitation and Hygiene. På verdensplan har 844 millioner mennesker ikke adgang til basale vandforsyninger. Det koster menneskeliv – især børns liv.

UNICEF skønner, at næsten 1.000 børn under fem år hver dag mister livet på grund af diarré forårsaget af urent vand og dårlig sanitet og hygiejne.

I Indonesien understøtter UNICEF kendskabet til vigtigheden af god hygiejne. Især i de fattigere områder er der behov for oplysning og uddannelse.

En af metoderne til at forbedre hygiejnen er at uddanne børnene som forandringsagenter, som kan bringe deres vigtige viden hjem til familierne.

En gang om året den 15. oktober fejrer skoler i Indonesien og i mange andre lande Global Handwashing Day.
Læs meget mere om WASH og Global Handwashing Day.

Unicef rettighedsskoler

 

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FN’s Børnekonvention.

Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

På en UNICEF Rettighedsskole bliver eleverne taget med på råd. De bliver hørt og taget alvorligt. Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være?Også toiletterne? Og cykelkælderen? Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis deres mor eller far bliver alvorligt syg? På en UNICEF Rettighedsskole arbejder et særligt Rettighedsråd bestående af børn og voksne kontinuerligt med at forbedre vilkårene for alle børn på skolen.

UNICEF Rettighedsskoler har stor succes med overbevisende resultater i både England og Canada. Norge, Sverige og Danmark er stærkt på vej.

Langelinieskolen på Østerbro var pilotskole med meget flotte resultater til følge – en markant forbedring af trivsel, tryghed og kompetencer til at bruge børne-rettigheder i skoledagen er bare nogle af dem! UNICEF Danmark har et mål om at udbrede UNICEF Rettighedsskoler til flest mulige skoler i Danmark.

UNICEF Rettighedsskoler er støttet af IKEA i Danmark, VELUX FONDEN og Fonden af 8. juli 1983.

Læs mere om UNICEF Rettighedsskoler på www.rettighedsskole.unicef.dk