Rettighedsbamsen

Rettighedsbamsen

I forbindelse med arbejdet med Børnekonventionen med de yngste elever kan det være en god idé at inddrage en bamse i samtalen med børnene. Bamsen kan være tilknyttet en enkelt klasse eller tage på rundtur til flere klasser.

Målet med arbejdet er, at eleverne skal sørge for, at bamsen får tildelt sine (børne)rettigheder og et godt liv.

Bamsen har som udgangspunkt ingen rettigheder. Den kommer til klassen med en bog med rene sider, uden navn, familie og ejendele. Bamsen skal nu deltage i børnenes skoledag og måske tage med eleverne hjem på skift. Gennem samtaler, leg og læring tilføres bamsen rettigheder, og eleverne passer bamsen og sørger for at give ham et godt liv.

Bamsen åbner op for en ærlig og ufarlig snak om børnerettigheder og giver eleverne et fælles projekt, hvor samtalen om børnerettigheder indgår naturligt og med et klart formål.

Fremgangsmåde

Der udvælges en bamse til forløbet. Gerne en bamse som eleverne ikke i forvejen kender.

Gør gerne bamsens ankomst til en begivenhed, som eleverne kan huske tilbage på.

Bamsen præsenteres for eleverne, som en bamse uden rettigheder.

Bamsen kommer herefter på rundtur i klasserne. Nu skal eleverne sørge for, at bamsen får de rettigheder som alle børn i hele verden har ret til.

Bamsen har en logbog med rund i klasserne. I bogen laver eleverne deres beskrivelser af bamsens oplevelser, og de rettigheder den får med sig tilbage fra besøget.

Alternativt kan bamsen komme med børnene hjem på besøg.

Arbejdet i klassen

Når bamsen kommer på besøg i klassen, skal eleverne beslutte sig for, hvilken rettighed de ønsker at arbejde med, og som bamsen efterfølgende kan tage med sig videre på rejsen.

Det er en god idé at have visuel understøttelse til arbejdet med rettighederne.

Herunder findes et galleri med store rettighedskort. De er hentet fra undervisningsmaterialet til rettighedsskoler. Se mere på rettighedsskoler.unicef.dk

Kortene findes ligeledes til download og print.

Hold det enkelte kort op, og forklar hvad rettigheden går ud på, så klassen kan vælge den helt rigtige rettighed til bamsen.
Her er det vigtigt at forklare, at med rettigheder følger også ansvaret for at opretholde rettighederne for andre.

Processen med at nå til enighed om, hvilke rettigheder der skal vælges, indbefatter en vigtig diskussion om, hvad der er vigtigt for det enkelte menneskes trivsel – herunder klassens trivsel. Derfor er selve udvælgelsesprocessen en vigtig del af projektet med rettighedsbamsen.

Når klassen har arbejdet med rettighederne og givet bamsen en rettighed, skal det beskrives i bamsens bog.

Beskrivelsen kan laves som en fortælling i ord og billeder der indsættes i bogen. Man kan derudover lave fortællinger i lyd og video, ønsker man det, kan man indsætte en kode der linker til børnenes produktioner.

Nu er det tid for bamsen at drage videre på sin rejse ud i livet, hvor den skal møde nye børn der vil hjælpe den til at få et godt liv med opfyldelse af Børnekonventiones artikler.

om forløbet

I skal nu i gang med at lave jeres helt eget klassecharter. Et klassecharter er en slags regler for hvad der er vigtigt, når alle skal have en god skoledag. Først skal I udvælge nogle af artiklerne fra Børnekonventionen. I skal vælge dem, som er særlig vigtige for jer. I skal derefter lave jeres egne beskrivelser af artiklerne. Fortæl hvad I tænker når I læser artiklen. Til sidst skal I lave en fin plakat med jeres klassecharter. Det skal hænges op i klassen, så I hele tiden kan se det og tale sammen om det.
Læs teksten selv
Alle børn der går i skole på en UNICEF Rettighedsskole har ret til at kende Børnekonventionen. Børnekonventionen består af 54 regler. Man kalder dem artikler. Børnekonventionen er rigtig vigtigt for alle børn i hele verden. I skal nu arbejde med Børnekonventionens betydning for jeres skole og jeres klasse. I skal vælge de artikler, som I synes er særlig vigtige. Når I har valgt jeres artikler, skal I fortælle, hvad I synes de fortæller jer om jeres rettigheder. Bagefter skal I lave et klassecharter. Et klassecharter er en slags regler der gælder i jeres klasse. Det er jeres værktøj til at passe godt på hinanden og jer selv. Et klassecharter kan være en plakat, et billede eller noget andet der kan hænge i klassen. Jeres klassecharter skal minde jer om hvad der er vigtigt for jeres klasses trivsel i skolen. Kom lad os lave et fint klassecharter!

kom godt i gang

I skal først se videoerne herunder. Der bliver Børnekonventionen læst op. I kan også gerne selv læse artiklerne. I skal udvælge de artikler som er vigtige for jer, i jeres klasse, på jeres skole. De artikler I vælger skal skrives på tjeklisten, som findes lige under Børnekonventionen. Når I har valgt en artikel skal den skrives om I skal fortælle hvad artiklen betyder med jeres egne ord. Hvordan ville I forklare det artiklen siger? Husk at gemme listen, når I er færdige. Nu skal I lave jeres klassecharter Her er en liste over materialer I kan bruge i arbejdet.
  • Karton, farvet papir og silkepapir.
  • Blade, aviser og postkort.
  • Farver, fingermaling eller aquarell-farver.
  • Perler og glimmer.
  • Knapper, garn og stofrester.

book creator

Børnekonventionen