Materialet

Hr. Skæg i Indonesien

– smilets land

Kolofon

Elevbog

Hr. Skæg i Indonesien – smilets land er udgivet med støtte fra Danida.

Tekster: Anne Mette Friis og Rikke Falkenberg Kofoed

Redaktion: Anne Mette Friis

Grafisk design: Sabine Brandt Studio

Foto Indonesien: Finn Brasen

© UNICEF Danmark

ISBN 978-87-90621-14-8

Hjemmesiden ‘Skæg i Skolen’

Hjemmesiden med opgaver til ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land. er udgivet med støtte fra Danida.

Tekster: Anne Mette Friis og Rikke Falkenberg Kofoed

Redaktion: Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT

Grafisk design: Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT og Sabine Brandt Studio

Foto Indonesien: Finn Brasen

Grafiske elementer delvist hentet fra Pixabay.com

© UNICEF Danmark

Lærervejledning

Elevbogen handler først og fremmest om børns rettigheder og vilkår i et land, der

Hr. Skæg i Indonesien – smilets land er udgivet med støtte fra Danida.

Tekster: Anne Mette Friis og Rikke Falkenberg Kofoed

Redaktion: Anne Mette Friis

Grafisk design: Sabine Brandt Studio

Foto Indonesien: Finn Brasen

© UNICEF Danmark

Hr. Skæg i Indonesien

– smilets land

er udgivet af

UNICEF Danmark

FN Byen Marmorvej 51

2100 København Ø

www.unicef.dk

Undervisningsmaterialet er udgivet med støtte fra Danida.

Kreditering

Hr. Skæg i Indonesien

– smilets land

er udgivet under en Creative Commons kreditering-licens.

Materialets tekster, opgaver og billeder må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’.

Baggrund

Hr. Skæg i Indonesien er et undervisningsmateriale udviklet af UNICEF Danmark. Materialet henvender sig primært til Børnehaveklassen og tager udgangspunkt i Fælles Mål for Børnehaveklassentilhørende vejledning og læseplan

Undervisningsmaterialet handler om livet som barn i Indonesien og har børns rettigheder og FN’s Børnekonvention som omdrejningspunkt.

Med udgangspunkt i Hr. Skægs fortællinger om de børn, han har mødt på sin rejse, arbejdes der med, hvordan børn i Indonesien får opfyldt deres rettigheder og drømme. Der arbejdes med, hvad UNICEF gør for at sikre børnene de bedst mulige opvækstvilkår.

I materialet Hr. Skæg i Indonesien – Smilets land har vi, som i vores øvrige materialer, valgt at fokusere på positive historier fortalt af Hr. Skæg med udgangs-punkt i hans møde med børn i Indonesien.

Vi forsøger at tegne et realistisk billede af, hvordan børn i Indonesien trods landets udfordringer med fattigdom alligevel har et rigt liv.

Et billede af et liv, hvor børnenes kompetencer kommer i spil, og hvor der er håb for fremtiden og et godt liv. Vi ønsker med historierne at inspirere danske børn til at reflektere over deres egne livsbetingelser og drage sammenligninger med den historie, de får fortalt i materialet.

Vi vil gerne understrege, at Indonesien er et stort og meget varieret land med enorme forskelle i levestandard, livsanskuelser m.m., og at dette materiale udelukkende omhandler Hr. Skægs oplevelser på den store ø Java. Andre øer kan have deres helt egne særpræg og historier at fortælle.

Materialets opbygning

Materialet består af en elevbog, en lærervejledning, to film om Hr. Skæg i Indonesien samt denne hjemmeside.

Leg og den kreative tilgang til læring er i centrum i arbejdet med materialet. Eleverne arbejder med en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter og anvendelse af digitale værktøjer og ressourcer.

I materialet anvendes der forskellige digitale værktøjer. Værktøjet Book Creator anvendes som et gennemgående værktøj. Her skal eleverne være kreative producenter af en multimodal fortælling. Læs mere om Book Creator.

Der arbejdes i opgaverne med forskellige kombinationer af de seks kompetenceområder i Fælles Mål for Børnehaveklassen. Materialet er ikke fagopdelt, og der arbejdes med flere kompetenceområder samtidigt. Især kompetenceområdet. Sprog og kompetenceområdet Engagement og fællesskab er gennemgående i alle materialts forløb.

De tværgående temaer IT og medier, Sproglig udvikling samt Innovation og entreprenørskab er indtænkt i udarbejdelsen af materialet Hr. Skæg i Indonesien.

tak til

Yayasan Ant Charity Indonesia

Sanne Kjerstein Madsen og Kirsten Nielsen. John Quist Frandsen fra Ådalskolen i Ringsted.

Jeanne Wæver Christensen, Camilla Gamstrup og Pernille Nielsen fra Dagmarskolen i Ringsted.

Peter Leth og LærIT