Klassecharter

Klassecharter

En god måde at arbejde med Børnekonventionen i skolens praksis og med en tydelig kobling til elevernes skoleliv er ved at lave klassecharter med eleverne. Klassen laver årligt eller halvårligt et klassecharter, som erstatter klassens regler og udgør klassens mål for trivsel.

Charteret er obligatorisk for Rettighedsskoler, men øvelsen kan laves af alle. I forbindelse med samtaler omkring konflikter i frikvarteret, samtaler i klassen om trivsel eller emner, eleverne selv gerne vil tage op, er charteret meget brugbart som redskab. Charteret er formuleret af børn og lavet af børn på baggrund af samtaler i klassen og lege med Børnekonventionen som udgangspunkt. Der er mange muligheder for, at man kan lave et flot og kreativt produkt til klasseværelset.

om forløbet

Alle klasser laver årligt et klassecharter, som erstatter klassens regler og udgør klassens egne mål for trivsel.

Charteret er obligatorisk for Rettighedsskoler, da det er her man i dagligdagen tydeligst og enklest kan koble rettighederne til elevernes skoleliv. I forbindelse med samtaler omkring konflikter i frikvarteret, samtaler i klassen om trivsel, eller emner eleverne selv gerne vil tage op, er chartret meget brugbart som redskab.

Charteret er formuleret af børn og lavet af børn. Der er mange muligheder for, at man kan lave et flot og kreativt produkt til klasseværelset.

Fremgangsmåde

Klassens elever udvælger artikler fra Børnekonventionen, som de synes er relevante for deres liv i klassen. F.eks. Børnekonventionens artikel 2: “Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination”.

På elevsiden kan eleverne både se de udvalgte artikler fra bilag 4 og alle Børnekonventionens artikler. Artiklerne er tilgængelige indlæst som lydfiler og i tekst.

De valgte artikler omskrives af eleverne til formuleringer, der passer til deres hverdagssprog. F.eks. kunne man skrive: “At vi alle sammen er OK, som vi er, og at man ikke må drilles med sit udseende, eller om man er dreng eller pige.”

Eleverne skriver udsagn om, hvad det konkret indebærer i det daglige. F.eks.: ”Vi vil være gode til at være gode kammerater og sætte pris på, at vi er både ens og forskellige.”

På elevsiden har eleverne mulighed for at skrive både deres valgte rettigheder og deres egne formuleringer. Når de har udfyldt det digitale arbejdsark kan det gemmes og udskrives.

De tre elementer præsenteres visuelt på en kreativ måde, og det færdige charter hænges op i klassen.

Det er en god ide at tage en snak flere gange i løbet af skoleåret om, hvordan klassen synes det går i forhold til at nå målsætningerne i charteret.

Der laves et nyt charter hvert år, så hvert klassetrin har sine egne målsætninger samt et nyt og flot charter.

Udvælgelse af rettigheder

Beslut jer for, hvor mange rettigheder I vil have med på charteret.

I de yngre klasser er det en god ide at bruge de store rettighedskort (Bilag 4) til at illustrere rettighederne. Hold det enkelte kort op, og forklar hvad rettigheden går ud på. Her er det vigtigt at forklare, at med rettigheder følger også ansvaret for at opretholde rettighederne for andre.

Alt efter klassetrin kan eleverne ved håndsoprækning vælge de rettigheder, de gerne vil have på charteret, eller de kan sidde i grupper med hver deres bunke af rettighedskort eller en liste over rettighederne og udvælge det aftalte antal rettigheder.

De kan ligeledes benytte rettighederne på elevsiden og notere deres valg på det digitale arbejdsark.

Udvælgelse ved håndsoprækning: Kommer I frem til flere end det valgte antal rettigheder, vælger klassen endnu en gang mellem de foreløbigt udvalgte rettigheder.

Udvælgelse ved gruppearbejde: De rettigheder, som alle grupper har til fælles, skrives på tavlen. Hvis de passer med det aftalte antal, skrives de på charteret, ellers vælger klassen i fællesskab enten nogle fra eller til.

Processen med at nå til enighed om, hvilke rettigheder der skal vælges, indbefatter en vigtig diskussion om, hvad der er vigtigt for det enkelte menneskes trivsel – herunder klassens trivsel. Derfor er selve udvælgelsesprocessen en vigtig del af udviklingen af klassecharteret.

Sådan gør I

I skal først se se grundigt på artiklerne fra Børnekonventionen.

I skal udvælge de artikler, som er vigtige for jer – i klassen og på skolen.

De artikler I vælger skal skrives på tavlen.

Når I har valgt en artikel, skal I tale eller skrive den om.

I skal fortælle, hvad artiklen betyder med jeres egne ord.

Hvordan ville I forklare det, artiklen siger?

Når I har valgt de rettigheder, I synes er vigtigst for jer,  skal I lave jeres klassecharter

Her er en liste over materialer, som I kan bruge til arbejdet med jeres klassecharter. Måske kan I selv finde på andre gode og kreative idéer.

  • Karton, farvet papir og silkepapir.
  • Blade, aviser og postkort.
  • Farver, fingermaling eller aquarell-farver.
  • Perler og glimmer.
  • Knapper, garn og stofrester.

om forløbet

I skal nu i gang med at lave jeres helt eget klassecharter. Et klassecharter er en slags regler for hvad der er vigtigt, når alle skal have en god skoledag. Først skal I udvælge nogle af artiklerne fra Børnekonventionen. I skal vælge dem, som er særlig vigtige for jer. I skal derefter lave jeres egne beskrivelser af artiklerne. Fortæl hvad I tænker når I læser artiklen. Til sidst skal I lave en fin plakat med jeres klassecharter. Det skal hænges op i klassen, så I hele tiden kan se det og tale sammen om det.
Læs teksten selv
Alle børn der går i skole på en UNICEF Rettighedsskole har ret til at kende Børnekonventionen. Børnekonventionen består af 54 regler. Man kalder dem artikler. Børnekonventionen er rigtig vigtigt for alle børn i hele verden. I skal nu arbejde med Børnekonventionens betydning for jeres skole og jeres klasse. I skal vælge de artikler, som I synes er særlig vigtige. Når I har valgt jeres artikler, skal I fortælle, hvad I synes de fortæller jer om jeres rettigheder. Bagefter skal I lave et klassecharter. Et klassecharter er en slags regler der gælder i jeres klasse. Det er jeres værktøj til at passe godt på hinanden og jer selv. Et klassecharter kan være en plakat, et billede eller noget andet der kan hænge i klassen. Jeres klassecharter skal minde jer om hvad der er vigtigt for jeres klasses trivsel i skolen. Kom lad os lave et fint klassecharter!

kom godt i gang

I skal først se videoerne herunder. Der bliver Børnekonventionen læst op. I kan også gerne selv læse artiklerne. I skal udvælge de artikler som er vigtige for jer, i jeres klasse, på jeres skole. De artikler I vælger skal skrives på tjeklisten, som findes lige under Børnekonventionen. Når I har valgt en artikel skal den skrives om I skal fortælle hvad artiklen betyder med jeres egne ord. Hvordan ville I forklare det artiklen siger? Husk at gemme listen, når I er færdige. Nu skal I lave jeres klassecharter Her er en liste over materialer I kan bruge i arbejdet.
  • Karton, farvet papir og silkepapir.
  • Blade, aviser og postkort.
  • Farver, fingermaling eller aquarell-farver.
  • Perler og glimmer.
  • Knapper, garn og stofrester.

book creator

Børnekonventionen