FN’s Børnekonvention

 

Børnekonventionen

 
I ‘Hr. Skæg i Indonesien – Smilets land’ tager vi især udgangspunkt i følgende artikler, som i elevbogen gengives i et forenklet sprog til eleverne

Artikel 7 Børn har ret til et navn og en nationalitet

Artikel 14 Børn har ret til selv at bestemme, hvilken gud de vil tro på

Artikel 19 Børn har ret til at blive beskyttet

Artikel 24 Børn har ret til sundhed

Artikel 26 Børn har ret til at leve og have det godt

Artikel 28 Børn har ret til at gå i skole

Artikel 31 Børn har ret til fritid og leg

Det er en god idé, at have artiklerne hængende synligt i klassen. Så artiklerne inddrages naturligt i samtalen med børnene.

I kan her udskrive plakater med de 7 udvalgte artikler i en særlig Hr. Skæg udgave.

Børnekonventionen i bh.kl.

 
Når der arbejdes med Børnekonventionen i Børnehaveklassen, fokuseres der på at vække børnenes nysgerrighed på artiklernes betydning, samt at de udvider deres evne til at sætte ord på, hvad de forstår ved artiklerne, og hvad de betyder for deres liv.

Målet er, at eleverne får kendskab til Børnekonventionen, og at de bliver i stand til med egne ord at beskrive, hvad det vil sige at have rettigheder samt sætte ord på egne tanker og følelser i den forbindelse.

Arbejdet med Børnekonventionen udvikler elevernes trivsel og sætter fokus på samvær, samarbejde og sociale færdigheder.

Med udgangspunkt i fortællingerne fra Indonesien inddrages eleverne i en snak om, hvilke regler og normer der skal gælde for klassen i undervisning og leg, således at eleverne får en forståelse for egne handlemuligheder, og at egen del-tagelse har værdi for en selv og fællesskabet.

Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man behandler hinanden ordentligt, og at alle har et ansvar for hele klassens trivsel.

Artiklernes fulde beskrivelse

 

Aktiviteter

Vi kan anbefale at inddrage en eller flere af nedenstående aktiviteter i arbejdet med Børnekonventionen.

Klassecharter

Rettighedsbamsen

Zorp – et venligt rumvæsen kommer på besøg

Aktiviteterne understøtter elevernes forståelse for Børnekonventionen og knytter det op på erfaringer fra elevernes skoleliv.

VEndespil Børnekonventionen

Her på Skæg i Skolen findes tre forskellige vendespil med Børnekonventionen.

Vendespil med de 7 udvalgte artikler med brikker med Hr. Skæg, match to ens billeder

Vendespil med de 7 udvalgte artikler, match med tekst og billede.

Vendespil med alle Børnekonventionens artikler, match to ens brikker

Klik på billedet og gå direkte til spillet.

Alle spil findes ligeledes til download og print.

Stafet Børnekonventionen

Forberedelse

Det er en forudsætning at eleverne kan læse eller genkende artiklerne.

Alternativt kan aktiviteten laves med en oplæser på hvert hold, eller oplæsningshjælp fra børnehaveklasselederen.

Sådan gør du

Materialerne printes. Hver side foldes 2 gange.

De foldede sider lægges i en kasse, der stilles i den ene ende at stafetbanen.

Klassen deles i 4 hold. Holdene placeres i modsatte ende af stafetbanen.

Hver hold deles igen i 2 makkerhold (2-3 elever)

På skift løber et makkerhold turen ned til kassen og henter et af de foldede papir.

Papiret bringes tilbage til holdet.

Holdet skal nu i fællesskab parre artiklen med det rigtige billede.

Det hold der først har parret alle 7 artikler med de rigtige billeder, vinder stafetten.